. . .

การสวดมนต์จะช่วยทำให้เรานั้นมีจิตใจที่สงบขึ้น

การสวดมนต์จะทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้น

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของการสวดมนต์นั้นถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยในตอนนี้ เนื่องจากว่าการสวดมนต์นั้นจะช่วยทำให้เราคลายจากความทุกข์ใจได้เป็นอย่างดี เราเองจึงไม่ควรที่จะมองข้ามไปเลยกับเรื่องของการสวดมนต์ด้วยเพราะการสวดมนต์นั้นจะช่วยทำให้เราเองก็เกิดความสุขใจได้ด้วย

                เราควรที่จะสนใจในเรื่องของการสวดมนต์ให้มากๆด้วยจึงจะเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากว่าการสวดมนต์จะทำให้เราเป็นคนที่มีสติมากยิ่งขึ้นถ้าหากเรามีสติมากเท่าไหร่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้มีปัญญาแถมมาด้วย คนเรานั้นถ้าไม่มีสติก็จะเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นด้วย

                สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสำคัญกันอย่างที่สุดเพราะยิ่งถ้าเราสวดมนต์มากเท่าไหร่ก็จะทำให้เรานั้นมีแรงมีพลังที่มากขึ้นตามมาด้วยนั้นเอง เรื่องของการสวดมนต์นั้นจัดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกับเราเองอย่างที่สุดเลยด้วย เราเองจะต้องเป็นคนที่รู้จักที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในตนเองให้มากๆเพราะว่ายิ่งเรามีจิตใจที่ดีขึ้นมากเท่าไหร่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีกับเราด้วยทั้งนั้นเลย

                การสวดมนต์นั้นทางศาสนาทุกศาสนานั้นก็จะสอนให้เราเป็นคนที่ดีและเป็นคนที่รู้จักที่จะทำให้เรานั้นเกิดสติขึ้นมาได้ด้วย เรื่องการสวดมนต์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่หลายๆคนที่ไม่มีสติก็อยากที่จะมีสติขึ้นมา เรื่องแบบนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่ควรที่จะมองข้าม เราเองจะต้องให้ความสนใจกันอย่างที่สุดเพื่อที่เทวดาประจำตัวเรานั้นก็จะได้รับบุญยิ่งขึ้นไปด้วยนั่นเอง

                เรื่องของการสวดมนต์นั้นจัดว่าเป็นเรื่องราวที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสำคัญกันอย่างที่สุดเพราะว่ายิ่งเราสวดมนต์ได้มากเท่าไหร่ก็จะช่วยทำให้เรานั้นได้มีพลังที่มากยิ่งขึ้นด้วย สิ่งๆนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็จะมองข้ามไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าการสวดมนต์จะเป็นสิ่งที่ดีกับเรานั้นเองแล้วเราก็จะได้รับบุญที่มีในตัวเองยิ่งขึ้นไปอีก

                การสวดมนต์นั้นเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งเลยเพราะว่ายิ่งเราสวดมนต์มากเท่าไหร่ก็เป็นการฝึกตนเองมากยิ่งขึ้นเท่านั้น การสวดมนต์จะช่วยทำให้เราได้มีปัญญาและมีสติที่ดียิ่งขึ้นด้วย เรื่องเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญกับเราเองที่สุดด้วยเพราะศาสนาจะสอนให้เรานั้นทำแต่ความดีด้วยนั่นเอง