. . .

คปอ อบรม หลักสูตรอะไรบ้าง ทำไมต้องเข้ารับการอบรม

ค ปอ อบรม

เชื่อว่าหลายๆ ท่านในที่นี้ คงเคยได้ยินคำย่อ คปอ. แต่ก็แอบสงสัยว่า คปอ. คืออะไร ยิ่งเห็นว่ามีการจัดคปอ อบรม หลักสูตรต่างๆ ด้วย ยิ่งสงสัยไปกันใหญ่ ซึ่งหากคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ คปอ. และการอบรม คปอ. นั่นก็แสดงว่าคุณได้มาถูกทางแล้ว เพราะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆ สาระน่ารู้เกี่ยวกับ คปอ. มาแนะนำ จะน่าสนใจแค่ไหน ตามไปชมพร้อมๆ กันเลย

คปอ. คืออะไร?

คปอ. คือ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี พ.ศ. 2549 กำหนดให้กิจการที่ต้องมี คปอ. ได้แก่ เหมืองแร่ ปิโตรเคมี โรงงาน คลังสินค้า ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง ขนส่งสินค้า ขนส่งคน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถาบันทางการเงิน LAB กายภาพ สถานบันเทิง Lab เคมี ชีวภาพ สำนักงานสนับสนุน 1-12 และกิจการอื่นๆ ตามประกาศ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องมีการแต่งตั้ง คปอ. อย่างไรก็ตาม จำนวน คปอ. แบ่งตามสัดส่วนลูกจ้าง ดังนี้

  • ลูกจ้างตั้งแต่ 50-99 คน คปอ. กรรมการไม่น้อยไปกว่า 5 คน
  • ลูกจ้างตั้งแต่ 100-499 คน คปอ. กรรมการไม่น้อยไปกว่า 7 คน
  • ลูกจ้างตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป คปอ. กรรมการไม่น้อยไปกว่า 11 คน

คณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง และเลขา (จป. วิชาชีพ) โดยที่มาของคณะกรรมการ คปอ. มีดังนี้

  • ผู้แทนนายจ้าง มาจาก การแต่งตั้งของนายจ้าง
  • เลขานุการ มาจาก จป. เทคนิคขั้นสูง / จป. วิชาชีพ
  • ผู้แทนลูกจ้าง มาจากการเลือกตั้งของลูกจ้าง

หลังจากได้เลือกตั้ง และได้ตัวแทนอย่างเป็นทางการแล้ว สถานประกอบการ หรือ ฝ่ายบุคคล จะต้องส่งให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้ารับการอบรม คปอ. ซึ่ง คปอ อบรม โดยใช้หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาในการอบรม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้

หมวดวิชาที่ 1 : การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดวิชาที่ 2 : กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน

หมวดวิชาที่ 3 : บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

หลายคนที่สงสัยว่าหากไม่แต่งตั้ง คปอ. มีความผิดหรือไม่ สำหรับกิจการใดที่ตรงตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดตามกฎกระทรวง ที่ได้กำหนดมาตรการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี พ.ศ. 2549 แล้วไม่แต่งตั้ง คปอ. จะถือว่ามีความผิดตาม พรบ. ความปลอดภัย พ.ศ. 2554 มาตรา 56 นายจ้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 มาตรา 16 หรือ มาตรา 12 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

และสำหรับหลายๆ ท่านที่อยากเข้าร่วมการอบรม คปอ. แต่สงสัยว่า คปอ อบรมที่ไหน หรือ ต้องทำอย่าง ปัจจุบันคุณสามารถเข้ารับการอบรม คปอ. ได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ยุ่งยาก แต่ก็ต้องเลือกสถาบันที่มีใบอนุญาตให้จัดการอบรมได้จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเท่านั้น หรือจะเข้าไปติดตามข่าวสารดีๆ ได้ที่ Jopor.com ก็ได้ สังคมดีๆ ของ จป. และสังคมด้านความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ ที่คุณไม่ควรพลาด สมัครสมาชิกรับข่าวสารฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มาร่วมพูดคุย แชร์เรื่องราวดีๆ ได้ หรือสงสัยเรื่องใด ก็สามารถเข้าไปตั้งกระทู้สอบถามได้เลย นอกจากนั้นที่นี่ ยังมีห้องประกาศหางานและห้องรับสมัครงาน สำหรับ จป. ด้วยนะ