. . .

เวย์ ถั่วเหลือง แบบไหนลดน้ำหนักได้ดีกว่า

เว ย์ ถั่วเหลือง

เวย์ ถั่วเหลือง หรือเวย์โปรตีนและโปรตีนถั่วเหลือง ไปที่ถกเถียงกันมานานว่าแบบไหนดีกว่ากัน เวย์โปรตีนเป็นโปรตีนจากนมวัวสำหรับโปรตีนถั่วเหลืองนั้นเป็นโปรตีนจากพืชชนิดหนึ่งสกัดมาจากถั่วเหลือง คุณประโยชน์ของเวย์โปรตีนและโปรตีนถั่วเหลืองนั้นมีพอๆ กัน ยกตัวอย่างเช่น ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ช่วยลดน้ำหนัก ช่วยลดการสะสมของไขมัน บำรุงกระดูก ฯลฯ ถ้าถามว่าเวย์ โปรตีนกับโปรตีนจากถั่วเหลืองแบบไหนสามารถลดน้ำหนักได้ดีกว่า วันนี้เราจะเอาผลการทดลองจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งมาบอกต่อ

จากผลการทดลองของงานวิจัยชิ้นหนึ่ง พบว่าค่าเฉลี่ยน้ำหนักที่ลดลง ของเวย์โปรตีนคือ 2.1 กิโลกรัม สำหรับโปรตีนจากถั่วเหลือง 2.7 กิโลกรัม ค่าเฉลี่ย LBM ที่ลดลงสำหรับเวย์ โปรตีน 0.6 กิโลกรัมและสำหรับโปรตีนถั่วเหลืองคือ 1.3 กิโลกรัม ค่าเฉลี่ยไขมันที่ลดลงสำหรับเวย์โปรตีนคือ 1.4 กิโลกรัมและสำหรับโปรตีนถั่วเหลืองคือ 1.5 กิโลกรัม

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า LBM ของเวย์โปรตีนจะลดลงน้อยกว่าแต่เมื่อทำการวิเคราะห์ทางสถิติแล้วถือว่าไม่แตกต่างกันมาก ในส่วนของการรักษามวลกล้ามเนื้อ โปรตีนจากถั่วเหลืองและเวย์โปรตีนสามารถรักษามวลกล้ามเนื้อได้ดีเท่าๆ กัน และเนื่องจากการทดลองนี้เป็นการทดลองโดยคุมสารอาหารให้พอๆ กัน ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักตัวและค่าเฉลี่ยของไขมันกลุ่มที่ได้รับเวย์โปรตีนและโปรตีนจากถั่วเหลืองจึงลดลงได้ดีเท่าๆ กัน โปรตีนจากถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์ให้กรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนจึงสามารถใช้ตัวแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้

เวย์ ถั่วเหลือง แบบไหนลดน้ำหนักได้ดีกว่า คุณจะเห็นได้ว่าให้ผลลัพธ์ที่ดีพอๆ กัน ตัวเลขที่ไม่แตกต่างกันมาก แต่ข้อแตกต่างระหว่างโปรตีนกับถั่วเหลืองหรือโปรตีนถั่วเหลือง ก็คือ เวย์ โปรตีนนั้นเป็นโปรตีนที่ได้จากนมวัว ในขณะที่โปรตีนถั่วเหลืองคือโปรตีนที่สกัดมาจากถั่วเหลืองเป็นโปรตีนที่ได้จากพืช คนที่แพ้นมวัว นำให้รับประทานโปรตีนจากถั่วเหลืองแทน นอกจากนั้นคนที่ทานเจหรือทานมังสวิรัติก็สามารถรับประทานโปรตีนจากถั่วเหลืองได้ ในเรื่องรสชาติ โปรตีนจากถั่วเหลืองอาจมีความแข็งกระด้างมากกว่ามีความเป็นถั่วมากกว่า สำหรับเวย์โปรตีนด้านรสชาติจะมีความนุ่ม ละมุน หรือเป็นครีมมี่ มีความเป็นถั่วน้อยกว่าก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล

เวย์ ถั่วเหลือง มีประโยชน์พอๆ กัน มีส่วนช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ช่วยลดน้ำหนักลดการสะสมของไขมันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง การรับประทานเวย์โปรตีนหรือโปรตีนถั่วเหลืองเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่พอคุณต้องรับประทานสารอาหารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ร่วมด้วย รับประทานผักและผลไม้ที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ม่มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เบียดเบียนเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เพราะการมีสุขภาพที่ดีได้นั้น มีเงินมากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถซื้อมาได้คุณจะต้องลงมือทำมันด้วยตนเองเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ก็ยังไม่สาย