. . .

Day: August 20, 2022

เวย์ ถั่วเหลือง แบบไหนลดน้ำหนักได้ดีกว่า

เว ย์ ถั่วเหลือง

เวย์ ถั่วเหลือง หรือเวย์โปรตีนและโปรตีนถั่วเหลือง ไปที่ถกเถียงกันมานานว่าแบบไหนดีกว่ากัน เวย์โปรตีนเป็นโปรตีนจากนมวัวสำหรับโปรตีนถั่วเหลืองนั้นเป็นโปรตีนจากพืชชนิดหนึ่งสกัดมาจากถั่วเหลือง คุณประโยชน์ของเวย์โปรตีนและโปรตีนถั่วเหลืองนั้นมีพอๆ กัน ยกตัวอย่างเช่น ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ช่วยลดน้ำหนัก ช่วยลดการสะสมของไขมัน บำรุงกระดูก ฯลฯ ถ้าถามว่าเวย์ โปรตีนกับโปรตีนจากถั่วเหลืองแบบไหนสามารถลดน้ำหนักได้ดีกว่า วันนี้เราจะเอาผลการทดลองจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งมาบอกต่อ จากผลการทดลองของงานวิจัยชิ้นหนึ่ง พบว่าค่าเฉลี่ยน้ำหนักที่ลดลง ของเวย์โปรตีนคือ 2.1 กิโลกรัม สำหรับโปรตีนจากถั่วเหลือง 2.7 กิโลกรัม ค่าเฉลี่ย LBM ที่ลดลงสำหรับเวย์ โปรตีน 0.6 กิโลกรัมและสำหรับโปรตีนถั่วเหลืองคือ 1.3 กิโลกรัม ค่าเฉลี่ยไขมันที่ลดลงสำหรับเวย์โปรตีนคือ 1.4 กิโลกรัมและสำหรับโปรตีนถั่วเหลืองคือ 1.5 กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า LBM ของเวย์โปรตีนจะลดลงน้อยกว่าแต่เมื่อทำการวิเคราะห์ทางสถิติแล้วถือว่าไม่แตกต่างกันมาก ในส่วนของการรักษามวลกล้ามเนื้อ โปรตีนจากถั่วเหลืองและเวย์โปรตีนสามารถรักษามวลกล้ามเนื้อได้ดีเท่าๆ กัน และเนื่องจากการทดลองนี้เป็นการทดลองโดยคุมสารอาหารให้พอๆ กัน ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักตัวและค่าเฉลี่ยของไขมันกลุ่มที่ได้รับเวย์โปรตีนและโปรตีนจากถั่วเหลืองจึงลดลงได้ดีเท่าๆ กัน โปรตีนจากถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์ให้กรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนจึงสามารถใช้ตัวแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้ เวย์ […]