. . .

5 ประเภทของปูนผสมเสร็จที่ใช้งานโครงสร้าง

สั่งปูนผสมเสร็จ

ปูนผสมเสร็จ หรือ เรียกว่าคอนกรีตผสมเสร็จ คือ วัสดุก่อสร้างที่มีส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต เมื่อผสมส่วนผสมเหล่านี้เข้าด้วยกัน ซึ่งจะคงสถานะเป็นของเหลว ที่เป็นระยะเวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง ซึ่งขึ้นอยู่กับส่วนผสมของคอนกรีตผสมเสร็จนั่นเอง ทั้งนี้ปูนผสมเสร็จสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทตามการใช้งานของโครงสร้าง ทั้งนี้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจสั่งปูนผสมเสร็จ คุณต้องรู้ก่อนว่าแต่ละอันใช้งานด้านไหน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นดังนี้

  1. คอนกรีตล้วน (Plain Concrete)

เป็นคอนกรีตทั่วไป เป็นคอนกรีตที่ปราศจากส่วนผสมอื่นๆ ซึ่งคอนกรีตล้วนนี้เหมาะกับงานโครงสร้างที่รับแรงอัดอย่างเดียว ออย่างคอนกรีตที่เป็นแท่งใหญ่ (Mass Concrete) และกำแพงกันดินแบบน้ำหนักถ่วง (Gravity Retaining Walls) 

  1. คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforce Concrete)

คอนกรีตที่มีเหล็กเสริม ซึ่งเป็นคอนกรีตทั่วไปที่เสริมเหล็กเข้าไป เพื่อความทนทาน แข็งแรง ของคอนกรีต โดยคุณสมบัติของคอนกรีตเสริมเหล็กจะสามารถรับแรงอัดได้มากขึ้น โดยคอนกรีตเสริมเหล็กจะเหมาะกับงานก่อสร้างเสา คาน พื้น และฐานราก ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องใช้ความแข็งแรง ที่รับแรงอัดได้นั่นเอง 

  1. คอนกรีตอัดแรง (Prestress Concrete)

เป็นคอนกรีตที่เป็นกระบวนการผลิตและเสริมแรงให้ชิ้นส่วน หรือส่วนของอาคารคอนกรีตที่สามารถรับน้ำหนักได้สูงมากขึ้น ทั้งนี้ประเภทของคอนกรีตอัดแรง มี 2 แบบ คือ อัดแรงก่อน และ อัดแรงภายหลัง โดยเทคนิคของคอนกรีตอัดแรงเป็นการดึงลวดรับแรงอัดและแรงดึงสูง และถ่ายแรงค้างไว้ในเนื้อคอนกรีต ทำให้สามารถต้านทานต่อโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนได้

  1. คอนกรีตเบา (Lightweight Concrete)

คอนกรีตเบาจะมีลักษณะความหนาแน่นน้อยกว่าคอนกรีตที่ใช้งานทั่วไป อาศัยปฏิกริยาของผงด่าง โลหะ และน้ำ ทำให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กจำนวนมากในเนื้อคอนกรีต จึงทำให้คอนกรีตเกิดการพองตัว และมีน้ำหนักเบานั่นเอง

  1. คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป (Precast Concrete)

คอนกรีตแบบหล่อสำเร็จรูป จะเป็นคอนกรีตจากโรงงาน แล้วนำมาประกอบติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้าง เช่น ผนังสำเร็จรูป คานสำหรับงานสะพาน หรือทางด่วน ซึ่งข้อดีของคอนกรีตสำเร็จรูปนี้ช่วยย่นระยะเวลาในการทำงาน ให้งานเสร็จไวตามกำหนดนั่นเอง 
และนี้คือ 5 ประเภทของปูนผสมเสร็จ หรือคอนกรีตผสมสำเร็จ ซึ่งแต่ละการใช้งานจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่งานที่เราต้องการ ทั้งนี้หากคุณสนใจสั่งปูนผสมเสร็จ หรือสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Mix-Easy เรามีบริการส่งปูนผสมเสร็จให้คุณถึงที่