. . .

Welcome to Magazine Prime

การนั่งสมาธิจะช่วยทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้น

การนั่งสมาธิจะช่วยทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้น

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของการนั่งสมาธินั้นเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องให้ความสนใจกันอย่างมากเลย เนื่องจากว่าเรื่องของการนั่งสมาธินั้นเราสามารถที่จะทำได้โดยที่เราเองก็จะต้องฝึกฝนให้มากๆเพื่อที่ว่าเราเองก็จะได้มีมีสติและมีสมาธิที่มีจิตใจที่ดียิ่งขึ้นได้                 สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องรู้จักที่จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของสมาธิให้มากๆด้วย เพราะสมาธิจะช่วยทำให้เรานั้นได้เป็นคนที่มีจิตใจที่ดียิ่งขึ้น เราเองจะต้องอย่ามองข้ามเลย นอกจากนี้เรื่องของการนั่งสมาธิก็จะช่วยทำให้เรานั้นได้มีจิตใจสงบด้วย                 เรื่องของการนั่งสมาธินั้นจัดว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจกันมากๆเพราะสมาธินั้นจะช่วยทำให้เราเองก็มีความสุขในชีวิต ทำให้เราได้สงบและมีความสุขใจยิ่งขึ้นและที่สำคัญการนั่งสมาธินั้นจะช่วยทำให้เราเองได้เป็นคนที่มีจิตใจที่สงบอย่างยิ่งเลย                 สิ่งเหล่านี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะถ้าหากเรารู้จักที่จะใส่ใจและเรียนรู้กับการนั่งสมาธิแล้วนั้นจะได้มีจิตใจที่สงบยิ่งขึ้นด้วย เราเองจึงควรที่จะต้องนั่งสมาธิวันละห้าถึงสิบนาทีดูบ้างก็จะเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองอย่างที่สุดด้วย เรื่องเหล่านี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญกับเราเองด้วยเช่นกัน                 เราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามกับเรื่องของการนั่งสมาธิด้วยเพราะการนั่งสมาธิจะช่วยทำให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่ดียิ่งขึ้นไปได้เลย เราจึงจะต้องให้ความสำคัญและให้ความสนใจกับเรื่องของการฝึกสมาธิในตนเองด้วยจึงจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะการที่เรายิ่งมีสมาธิก็จะทำให้เรานั้นได้มีจิตใจที่สงบและร่มเย็นยิ่งขึ้นด้วย                 สิ่งๆนี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่เราเองจะต้องอย่ามองข้ามไปเลยด้วย ทุกๆอย่างยิ่งถ้าเรารู้จักที่จะเรียนรู้แล้วให้ความสำคัญมากเท่าไหร่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้สมาธิของเรานั้นได้มีจิตใจที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วย เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความใส่ใจกับเรื่องของการนั่งสมาธิเพื่อการสวดมนต์ที่ดีกับเราเองด้วยกัน เรื่องเหล่านี้จัดว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็จะมองข้ามไปไม่ได้เลย ยิ่งเราให้ความสนใจกันมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองด้วย                 สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของศาสนาให้มากๆเพราะว่าศาสนาจะช่วยส่งเสริมให้เราเป็นคนที่ดีและเป็นคนที่มีสติยิ่งขึ้นไปด้วย

การสวดมนต์จะช่วยทำให้เรานั้นมีจิตใจที่สงบขึ้น

การสวดมนต์จะทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้น

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของการสวดมนต์นั้นถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยในตอนนี้ เนื่องจากว่าการสวดมนต์นั้นจะช่วยทำให้เราคลายจากความทุกข์ใจได้เป็นอย่างดี เราเองจึงไม่ควรที่จะมองข้ามไปเลยกับเรื่องของการสวดมนต์ด้วยเพราะการสวดมนต์นั้นจะช่วยทำให้เราเองก็เกิดความสุขใจได้ด้วย                 เราควรที่จะสนใจในเรื่องของการสวดมนต์ให้มากๆด้วยจึงจะเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากว่าการสวดมนต์จะทำให้เราเป็นคนที่มีสติมากยิ่งขึ้นถ้าหากเรามีสติมากเท่าไหร่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้มีปัญญาแถมมาด้วย คนเรานั้นถ้าไม่มีสติก็จะเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นด้วย                 สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสำคัญกันอย่างที่สุดเพราะยิ่งถ้าเราสวดมนต์มากเท่าไหร่ก็จะทำให้เรานั้นมีแรงมีพลังที่มากขึ้นตามมาด้วยนั้นเอง เรื่องของการสวดมนต์นั้นจัดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกับเราเองอย่างที่สุดเลยด้วย เราเองจะต้องเป็นคนที่รู้จักที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในตนเองให้มากๆเพราะว่ายิ่งเรามีจิตใจที่ดีขึ้นมากเท่าไหร่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีกับเราด้วยทั้งนั้นเลย                 การสวดมนต์นั้นทางศาสนาทุกศาสนานั้นก็จะสอนให้เราเป็นคนที่ดีและเป็นคนที่รู้จักที่จะทำให้เรานั้นเกิดสติขึ้นมาได้ด้วย เรื่องการสวดมนต์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่หลายๆคนที่ไม่มีสติก็อยากที่จะมีสติขึ้นมา เรื่องแบบนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่ควรที่จะมองข้าม เราเองจะต้องให้ความสนใจกันอย่างที่สุดเพื่อที่เทวดาประจำตัวเรานั้นก็จะได้รับบุญยิ่งขึ้นไปด้วยนั่นเอง                 เรื่องของการสวดมนต์นั้นจัดว่าเป็นเรื่องราวที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสำคัญกันอย่างที่สุดเพราะว่ายิ่งเราสวดมนต์ได้มากเท่าไหร่ก็จะช่วยทำให้เรานั้นได้มีพลังที่มากยิ่งขึ้นด้วย สิ่งๆนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็จะมองข้ามไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าการสวดมนต์จะเป็นสิ่งที่ดีกับเรานั้นเองแล้วเราก็จะได้รับบุญที่มีในตัวเองยิ่งขึ้นไปอีก                 การสวดมนต์นั้นเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งเลยเพราะว่ายิ่งเราสวดมนต์มากเท่าไหร่ก็เป็นการฝึกตนเองมากยิ่งขึ้นเท่านั้น การสวดมนต์จะช่วยทำให้เราได้มีปัญญาและมีสติที่ดียิ่งขึ้นด้วย เรื่องเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญกับเราเองที่สุดด้วยเพราะศาสนาจะสอนให้เรานั้นทำแต่ความดีด้วยนั่นเอง