. . .

Tag: ค ปอ อบรม

คปอ อบรม หลักสูตรอะไรบ้าง ทำไมต้องเข้ารับการอบรม

ค ปอ อบรม

เชื่อว่าหลายๆ ท่านในที่นี้ คงเคยได้ยินคำย่อ คปอ. แต่ก็แอบสงสัยว่า คปอ. คืออะไร ยิ่งเห็นว่ามีการจัดคปอ อบรม หลักสูตรต่างๆ ด้วย ยิ่งสงสัยไปกันใหญ่ ซึ่งหากคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ คปอ. และการอบรม คปอ. นั่นก็แสดงว่าคุณได้มาถูกทางแล้ว เพราะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆ สาระน่ารู้เกี่ยวกับ คปอ. มาแนะนำ จะน่าสนใจแค่ไหน ตามไปชมพร้อมๆ กันเลย คปอ. คืออะไร? คปอ. คือ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี พ.ศ. 2549 กำหนดให้กิจการที่ต้องมี คปอ. ได้แก่ เหมืองแร่ ปิโตรเคมี โรงงาน คลังสินค้า ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง ขนส่งสินค้า ขนส่งคน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า […]