. . .

Tag: ประโยชน์ในการทำสมาธิ

สมาธิจะช่วยทำให้เราได้มีการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ในการทำสมาธิ

                ในปัจจุบันนี้สมาธินั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญกับเราเองอย่างที่สุด เราเองจึงควรที่จะต้องใส่ใจและให้ความสนใจกับเรื่องของการทำสมาธิด้วยเพราะว่าสมาธิจะทำให้เราได้มีการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วย ว่าสมาธินั้นจะทำให้เราเองได้มีความสุขในชีวิตด้วย                 สิ่งต่างๆในเรื่องของการทำสมาธินั้นจัดว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเพราะว่าสมาธิจะช่วยทำให้เราได้มีจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็จะได้พบเจอกับเรื่องราวอื่นๆที่ดีมากมาย เราเองจะต้องให้ความสนใจให้มากๆกับเรื่องของสมาธิเพราะยิ่งเราฝึกสมาธิมากเท่าไหร่ก็จะทำให้เราเกิดได้เป็นคนที่มีสติด้วย                 เรื่องเหล่านี้จัดว่าเป็นสิ่งที่เราเองก็จะต้องร่วมกันทำเพื่อให้เกิดแต่สิ่งที่ดีๆขึ้น เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของการทำสมาธิด้วยเพราะสมาธิจะส่งผลบุญให้เราเองได้มีโอกาสที่ดีๆขึ้นมาด้วย เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความใส่ใจกับเราเองอย่างมากด้วย                 การที่มีสมาธินั้นเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากสมาธิจะช่วยทำให้เราไม่ต้องเหนื่อยใจหรือกังวลใจอะไรเลย เพราะการที่เรานั่งสมาธิมากๆจะช่วยทำให้เราเป็นคนที่ไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างดีด้วยเช่นกัน เรื่องของสมาธินั้นจึงจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเองก็จะต้องใส่ใจให้มากที่สุด                 เราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามไปแล้วก็ให้ความสนใจกับเรามากๆเพราะว่าการที่เรามีสุขภาพจิตที่ดีนั้นก็จะทำให้เราเองได้เป็นคนที่มีสมาธิยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้ตัดสินใจในการเลือกซื้ออะไรได้ดียิ่งขึ้นไปด้วย เรื่องเหล่านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องอย่ามองข้ามไปเลยกับเรื่องเหล่านี้ด้วย                 การที่เราจะใส่ใจในเรื่องของการทำสมาธินั้นจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่สุด การที่เรามีสติและสมาธินั้นก็จะเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องให้ความสำคัญกันอย่างที่สุดด้วย ในการที่เราทำสมาธินั้นก็เพื่อจิตที่สดชื่น เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความใส่ใจกันอย่างที่สุดเพื่อประโยชน์ที่ดีของเราเองด้วย                 หลายๆศาสนาจึงอยากที่จะใช้สมาธิเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเพื่อให้เรานั้นได้มีสติและใช้ความคิดที่ไต่ตรองที่มากยิ่งขึ้นด้วย เรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องให้ความสนใจกับการนั่งสมาธิด้วย ทุกๆอย่างจึงเป็นเรื่องที่ดีและสำคัญที่จะไม่ทำให้เรานั้นเกิดเรื่องราวที่ไม่ดีขึ้นด้วยเพราะเรามีสติมีสมาธินั้นเอง